Implementacija sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

„Implementacija sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013“ šifra projekta KK. 03.2.1.14.0258

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta Prijavitelju će unaprijediti poslovne procese, a time posljedično i kvalitetu svojih usluga. Kao sastavni dio razvojnih aktivnosti poduzeća, Prijavitelj će provedbom predmetnog projekta uložiti u savjetovanje i implementaciju te u konačnici certificiranje i audit sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 standarda,
  2. pravljanje projektom,
  3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga Prijavitelja kroz implementaciju ISO 9001 i ISO 27001 normi radi ostvarenja specifičnih ciljeva, a samim time povećanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz
implementaciju sustava kvalitete. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem sustava upravljanja:
a) Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca kroz implementaciju
dva nova standarda (ISO 9001 i ISO 27001),
b) Povećanje konkurentnosti,
c) Povećanje prihoda Prijavitelja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 344.662,50 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 275.730,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 234.342,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

17.02.2020. – 17.02.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@ingemark.com

Linkovi

  • www.strukturnifondovi.hr
  • https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

By Clicking on Accept, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. For more details, please review our Privacy Policy.

Accept all