Ingemark received EU funds for one of its projects. More information on the project is available below. Due to regulatory demands, details are given in Croatian.

Inovativna platforma za komercijalizaciju audiovizualnog sadržaja

Naziv projekta

„Smoothscope – Inovativna platforma za komercijalizaciju audiovizualnog sadržaja“; šifra projekta KK.03.2.2.02.0019.

Kratki opis projekta

Projekt nastaje kao rezultat razvoja softverskog rješenja za komercijalizaciju audio-vizualnog sadržaja namijenjenog prvenstveno produkcijskim i izdavačkim kućama koje posjeduju vlastiti audio i/ili video sadržaj, filmove, serije ili prava na live streaming. Projekt je s jedne strane usmjeren na komercijalizaciju novog softverskog rješenja SmoothScope na globalnom tržištu, a s druge strane na implementaciju novog internog procesa poslovanja koji će biti direktno povezan s unaprjeđenjem i isporukom inovativnog proizvoda kupcima i krajnjim korisnicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju tvrtke i uspješan prijenos inovativnih ideja u poslovni poduhvat spreman za globalno tržište. On uključuje izdvajanje prijavitelja za pripremu komercijalizacije inovativne IT platforme te dva nova radna mjesta stvorena projektom u svrhu stvaranja nove, inovativne tehnološke platforme za prodaju sadržaja nastalih kao rezultat kreativnih aktivnosti s potencijalom rasta i internacionalizacije poslovanja i pripreme za samu komercijalizaciju tehnološko-informacijskog rješenja odnosno SmoothScope proizvoda.
Komercijalizacija inovativne IT platforme za prodaju i distribuciju audio i vizualnog te propagandnih sadržaja u kreativnim industrijama utjecat će na uvođenje novog internog procesa, koji će biti razvijen tijekom provedbe Projekta, a to je praćenje u stvarnom vremenu rada aplikacije “SmoothScope”. Projekt će imati izravan utjecaj na povećanje prihoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.977.154,45 HRK
  • Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 1.750.321,51 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 861.263,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2017. – 01.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@ingemark.com

 

By Clicking on Accept, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. For more details, please review our Privacy Policy.

Accept all